Jak działa znakowanie ???

 

01932b28e8bf0acbd0670121cbcd283c(1)

MIKROCZIPY SERII 900... PRAWDY I MITY - czyli marketingowe kłamstwo pewnego stowarzyszenia

 

Unikalny kod każdego microchipa składa się z 15 lub 10 kolejnych cyfr.

     W krajach europejskich, kod skonstruowany jest z 15 cyfr, nad którego niepowtarzalnością czuwa ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt). Instytucja ta podejmuje działania w celu zapewnienia wymaganej jakości microchipów, oraz nadawania im unikalnych numerów kodu.

     Zarówno kody rozpoczynające się od liczby 900, jak i 9XX czy też te, posiadające kod krajowy, przynależny do danego państwa, są nadawane przez ICAR i w równym zakresie posiadają gwarancję jakości oraz legalności zastosowanego mikroczipa. Poniżej prezentujemy szczegółową konstrukcję poszczególnych typów kodów wraz z ich objaśnieniem

 A)    Kody rozpoczynające się od liczby - 900...

Jest to kod współdzielony. Kod 900 oznacza, że microchipy spełniają wymaganą normę ISO 11784 / 11785 i są dopuszczone do obrotu oraz legalnego użytkowania. Kod ten jest to kod początkowy, przydzielany przez ICAR producentom, którzy dopiero rozpoczynają działalność w dziedzinie znakowania i identyfikacji zwierząt.

B)    Kody rozpoczynające się od liczby – (9XX)

Kod ten otrzymują producenci w kolejnym etapie współpracy z ICAR, którzy wcześniej mogli posługiwać się wyłącznie kodem współdzielonym- 900… Numeracja ta przydzielana jest producentom pragnącym posiadać własny, charakteryzujący ich działalność kod.

C)    Kody rozpoczynające się od numeru krajowego XXX

- zaczyna się od kodu krajowego zgodnego z normą ISO-3166. 
Taki kod może zostać przydzielony tylko w sytuacji, gdy w danym państwie został do tego wyznaczony organ administracyjny. Kolejne cyfry oznaczają kod producenta.

W przypadku gdy w kraju nie ma organu państwowego przydzielającego numery przypisane do danego państwa - ICAR nakazuje korzystanie wyłącznie z numeracji z kodem początkowym 900 lub kodem producenta – 9XX.

PONIEWAŻ POLSKA NIE POSIADA ORGANU ADMINISTRACYJNEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ ZNAKOWANIEM ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH OZNACZA TO, ŻE NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ MIKROCZIPÓW Z KODEM "616" JAK ZALECA TO PEWNE STOWARZYSZENIE !

 

     Przydzielony numer nie pozostaje zatem w ścisłym związku z jego producentem i twierdzenia gloryfikujące wyższość jednych kodów numerycznych nad innymi są z założenia niezasadne i nieprawdziwe. Szczególnie zaś niedorzeczne w tym kontekście są teorie, jakoby mikroczipy posiadające określone grupy kodów numerycznych cechowały się niższym standardem jakości wykonania lub też negatywnie oddziaływały na stan zdrowia zaczipowanego zwierzęcia. Przydzielony przez ICAR kod numeryczny nie ma żadnego powiązania z jakością techniczną samego transpondera! Każdy, wyprodukowany zgodnie z normami ISO mikroczip bez względu na to, jaki posiada kod unikatowy, jest urządzeniem bezpiecznym dla zwierzęcia. Wszelkie teorie, dyskryminujące niektóre grupy kodów numerycznych wynikają bądź ze znikomej wiedzy na temat idei i zasad czipowania zwierząt, bądź też są przejawem łamania zasad uczciwej konkurencji, ukierunkowanych na wyeliminowanie innych firm.

 

Poniżej publikujemy listę zatwierdzonych producentów stowarzyszenia ICAR:

http://www.service-icar.com/manufacturer_complete.php

Dla uważnych i dociekliwych czytelników - prosimy o zwrócenie uwagi że żadna z firm nie posiada zatwierdzenia dla mikroczipów z kodem "616"

(Wykorzystaliśmy materiały CBDZOE- dziękujęmy - https://www.cbdzoe.pl/index.php )

 

 

 

W związku z częstymi pytaniami właścicieli zwierząt odnośnie prawidłowej techniki wykonania zabiegu czipowania proponujemy obejrzenie poniższych filmików edukacyjnych

http://www.youtube.com/watch?v=_rYUbmwFogI

http://www.youtube.com/watch?v=zotc4sKyWRA

https://www.youtube.com/watch?v=Qo-Ft84bf84

https://www.youtube.com/watch?v=JwkaJh3vL_g

miejsce-implantacji-czipa-u-zwierzat